logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 30 de març de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:00:23)
Copiar URL
7 intervenciones
4 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:11:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:12:44)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:13:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:15:03)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:15:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:18:09)
Copiar URL
7 intervenciones
2 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:20:30)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Amparo Navarro Bargues
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
14 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
3. Expedient 205/2023. Adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
7. Expedient 481/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
8. Expedient 482/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
9. Expedient 495/2022 Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors. 4t Trimestre 2022.
10. Precs i Preguntes
Luís Oliver Domingo
Cargo: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
Neus Gómez Fernández
Cargo: Igualtat i Noves tecnologies | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
3. Expedient 205/2023. Adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.
María Teresa Sánchez Portolés
Cargo: Cultura, Esport i Joventut | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
María Castellano Micó
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Francisco Javier Castellano Gómez
Cargo: Regidor | PP
foto
6 intervenciones
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
7. Expedient 481/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
Alejandra Fernández Peñas
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
6 intervenciones
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
3. Expedient 205/2023. Adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
7. Expedient 481/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
8. Expedient 482/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
5 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
3. Expedient 205/2023. Adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
11
(00:05:16)
PP
7
(00:04:28)
PSPV-PSOE
18
(00:10:00)