logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 30 de març de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:00:23)
Copiar URL
7 intervencions
4 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:11:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:12:44)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:13:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:15:03)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:15:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:18:09)
Copiar URL
7 intervencions
2 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:20:30)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Amparo Navarro Bargues
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
14 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
3. Expedient 205/2023. Adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
7. Expedient 481/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
8. Expedient 482/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
9. Expedient 495/2022 Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors. 4t Trimestre 2022.
10. Precs i Preguntes
Luís Oliver Domingo
Càrrec: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
Neus Gómez Fernández
Càrrec: Igualtat i Noves tecnologies | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
3. Expedient 205/2023. Adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.
María Teresa Sánchez Portolés
Càrrec: Cultura, Esport i Joventut | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
María Castellano Micó
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Francisco Javier Castellano Gómez
Càrrec: Regidor | PP
foto
6 intervencions
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
7. Expedient 481/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
Alejandra Fernández Peñas
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
6 intervencions
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
3. Expedient 205/2023. Adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
7. Expedient 481/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
8. Expedient 482/2023. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
5 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 447/2023. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats socio-culturals i esportius de l'Ajuntament de Benissanó.
3. Expedient 205/2023. Adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.
4. Expedient 427/2023. Aprovació inicial Ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments dels drets de naturalesa pública de l’Ajuntament de Benissanó.
5. Expedient 449/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2023.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
11
(00:05:16)
PP
7
(00:04:28)
PSPV-PSOE
18
(00:10:00)