logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 29 de gener de 2019
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:02:19)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
José María Sanchis Moscardó
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:02:49)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:03:56)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:06:00)
Copiar URL
3 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
3 intervenciones
(00:20:12) - 9 - Públic
10 intervenciones
foto
Públic
BENISSANÓ
(00:20:18)
Copiar URL
foto
Públic
BENISSANÓ
(00:24:01)
Copiar URL
foto
Públic
BENISSANÓ
(00:25:27)
Copiar URL
foto
Públic
BENISSANÓ
(00:26:23)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Amparo Navarro Bargues
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
14 intervenciones
1.- Aprovació, si escau, de les actes plenàries dels dies: 20.08.2015, 1 .01. 2016, 12. 04.2016, 31. 05.2016, 11.07.2016, 26.07.2016, 28.10.2016, 28.10.2016 extra i urgent, 21.11.2016, 29.11.2016, 29.12.2016, 31.01.2017; 28.03.2017 i 7.04.2017.
2.- Aprovació del Calendari del Contribuent 2019.
3.- Aprovació del Acta addicional per a la línia entre els municipis de Llíria i Benissanó.
4.- Donar compte de: - Informe per a l’aprovació i subrogació de personal a la Mancomunitat Camp de Túria. - Reglament de Funcionament dels Serveis Socials de Base. (Atenció primària). - Pla d’inclusió i cohesió social, Mancomunitat Camp de Túria.
5.- Despatx extraordinari
6.- Informe de gestió de l’Alcaldia.
7.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia
8.- Precs i preguntes.
9 - Públic
Luis Oliver Domingo
Cargo: Infraestructures, Personal, TICS | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
3.- Aprovació del Acta addicional per a la línia entre els municipis de Llíria i Benissanó.
9 - Públic
Mª. Ángeles Villar Escribano
Cargo: Regidora Partit Popular | PP
foto
1 intervenciones
1.- Aprovació, si escau, de les actes plenàries dels dies: 20.08.2015, 1 .01. 2016, 12. 04.2016, 31. 05.2016, 11.07.2016, 26.07.2016, 28.10.2016, 28.10.2016 extra i urgent, 21.11.2016, 29.11.2016, 29.12.2016, 31.01.2017; 28.03.2017 i 7.04.2017.
Miguel García Francés
Cargo: Regidora Partit Popular | PP
foto
2 intervenciones
4.- Donar compte de: - Informe per a l’aprovació i subrogació de personal a la Mancomunitat Camp de Túria. - Reglament de Funcionament dels Serveis Socials de Base. (Atenció primària). - Pla d’inclusió i cohesió social, Mancomunitat Camp de Túria.
8.- Precs i preguntes.
José María Sanchis Moscardó
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
1 intervenciones
2.- Aprovació del Calendari del Contribuent 2019.
Públic
Cargo: | BENISSANÓ
foto
4 intervenciones
9 - Públic
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
3 intervenciones
1.- Aprovació, si escau, de les actes plenàries dels dies: 20.08.2015, 1 .01. 2016, 12. 04.2016, 31. 05.2016, 11.07.2016, 26.07.2016, 28.10.2016, 28.10.2016 extra i urgent, 21.11.2016, 29.11.2016, 29.12.2016, 31.01.2017; 28.03.2017 i 7.04.2017.
2.- Aprovació del Calendari del Contribuent 2019.
3.- Aprovació del Acta addicional per a la línia entre els municipis de Llíria i Benissanó.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
4
(00:01:19)
BENISSANÓ
4
(00:01:34)
PP
3
(00:00:31)
PSPV-PSOE
18
(00:25:46)