logo
digiacta
buscar
Año
Ple Extraordinari del 28 de juny de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
4 intervenciones
3 intervenciones
foto
Víctor Izquierdo García
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:06:28)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:07:23)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Víctor Izquierdo García
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:08:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:11:44)
Copiar URL
6 intervenciones
3 intervenciones
foto
Víctor Izquierdo García
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:18:15)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:18:31)
Copiar URL
8 intervenciones
2 intervenciones
foto
Víctor Izquierdo García
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:26:58)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Víctor Izquierdo García
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:28:19)
Copiar URL
4 intervenciones
4 intervenciones
foto
Víctor Izquierdo García
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:31:34)
Copiar URL
foto
Víctor Izquierdo García
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:34:53)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Víctor Izquierdo García
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:38:42)
Copiar URL
foto
Víctor Izquierdo García
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:39:25)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Amparo Navarro Bargues
Cargo: Alcaldessa - Presidenta | PSPV-PSOE
foto
22 intervenciones
1. Jurament o promesa i pressa de possessió del càrrec de regidor d’En Francisco Javier Castellano Gómez.
2. Aprovació de l’acord de creació de la Junta de Govern Local i delegacions de competències plenàries
3. Aprovació de l’acord de creació de comissions informatives permanents.
4. Aprovació de l’acord de periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.
5. Aprovació de l’acord de composició del Consell Sectorial de Turisme.
6. Aprovació de l’acord de designació de representants en Organitzacions Supramunicipals.
7. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals.
8. Donar compte dels nomenaments de Tinences d’Alcaldia.
9. Donar compte de la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
10. Donar compte de les delegacions de l’Alcaldia, respecte de les distintes àrees o servicis municipals, a favor dels Regidors delegats.
11. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals en les eleccions a les Corts Generals de 23 de Juliol de 2023.
Fco. Javier Castellano Gómez
Cargo: Portaveu | PP
foto
8 intervenciones
1. Jurament o promesa i pressa de possessió del càrrec de regidor d’En Francisco Javier Castellano Gómez.
3. Aprovació de l’acord de creació de comissions informatives permanents.
4. Aprovació de l’acord de periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.
6. Aprovació de l’acord de designació de representants en Organitzacions Supramunicipals.
9. Donar compte de la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
Víctor Izquierdo García
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
11 intervenciones
2. Aprovació de l’acord de creació de la Junta de Govern Local i delegacions de competències plenàries
3. Aprovació de l’acord de creació de comissions informatives permanents.
5. Aprovació de l’acord de composició del Consell Sectorial de Turisme.
6. Aprovació de l’acord de designació de representants en Organitzacions Supramunicipals.
7. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals.
8. Donar compte dels nomenaments de Tinences d’Alcaldia.
9. Donar compte de la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
10. Donar compte de les delegacions de l’Alcaldia, respecte de les distintes àrees o servicis municipals, a favor dels Regidors delegats.
11. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals en les eleccions a les Corts Generals de 23 de Juliol de 2023.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
5 intervenciones
2. Aprovació de l’acord de creació de la Junta de Govern Local i delegacions de competències plenàries
3. Aprovació de l’acord de creació de comissions informatives permanents.
4. Aprovació de l’acord de periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.
5. Aprovació de l’acord de composició del Consell Sectorial de Turisme.
6. Aprovació de l’acord de designació de representants en Organitzacions Supramunicipals.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
16
(00:16:43)
PP
8
(00:09:46)
PSPV-PSOE
22
(00:11:45)