logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari de l'11 d'octubre de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:00:17)
Copiar URL
6 intervenciones
3 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:12:18)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:13:02)
Copiar URL
9 intervenciones
12 intervenciones
4 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:33:17)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:35:37)
Copiar URL
9 intervenciones
1 intervenciones
3 intervenciones
1 intervenciones
12 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Amparo Navarro Bargues
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
26 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Exp. 1228/2022. Aprovació del Pressupost corresponent a l’exercici 2023.
3. Exp. 1154/2022. Aprovació de l’increment de la compensació econòmica respecte de les gratificacions per serveis extraordinaris prestats en horari festiu nocturn del personal de l’Ajuntament de Benissanó.
4. Exp. 870/2021. Aprovació de la modificació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
5. Exp. 930/2022. Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de la Escola Infantil Municipal de Benissanó.
6. Exp. 778/2022. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2021.
7. Exp. 1278/2022. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per a la compra de taules i cadires.
9. Expedient 1279/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
10. Expedient 1280/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
11. Expedient 495/2022 Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors. 2n Trimestre 2022.
12. Precs i Preguntes
Rafael Navarro Ferrando
Cargo: Patrimoni, Turisme, Festes i Comerç | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
7. Exp. 1278/2022. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per a la compra de taules i cadires.
Luís Oliver Domingo
Cargo: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
6 intervenciones
2. Exp. 1228/2022. Aprovació del Pressupost corresponent a l’exercici 2023.
4. Exp. 870/2021. Aprovació de la modificació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
6. Exp. 778/2022. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2021.
12. Precs i Preguntes
Francisca Cervera Deval
Cargo: Salut pública | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
12. Precs i Preguntes
María Castellano Micó
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
5. Exp. 930/2022. Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de la Escola Infantil Municipal de Benissanó.
7. Exp. 1278/2022. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per a la compra de taules i cadires.
12. Precs i Preguntes
Francisco Javier Castellano Gómez
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
2. Exp. 1228/2022. Aprovació del Pressupost corresponent a l’exercici 2023.
4. Exp. 870/2021. Aprovació de la modificació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
7. Exp. 1278/2022. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per a la compra de taules i cadires.
10. Expedient 1280/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
Miguel García Francés
Cargo: Regidor | PP
foto
6 intervenciones
4. Exp. 870/2021. Aprovació de la modificació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
5. Exp. 930/2022. Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de la Escola Infantil Municipal de Benissanó.
7. Exp. 1278/2022. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per a la compra de taules i cadires.
12. Precs i Preguntes
Mª Ángeles Villar Escribano
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
5. Exp. 930/2022. Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de la Escola Infantil Municipal de Benissanó.
Alejandra Fernández Peñas
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
5 intervenciones
3. Exp. 1154/2022. Aprovació de l’increment de la compensació econòmica respecte de les gratificacions per serveis extraordinaris prestats en horari festiu nocturn del personal de l’Ajuntament de Benissanó.
4. Exp. 870/2021. Aprovació de la modificació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
5. Exp. 930/2022. Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de la Escola Infantil Municipal de Benissanó.
6. Exp. 778/2022. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2021.
10. Expedient 1280/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
7 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Exp. 1228/2022. Aprovació del Pressupost corresponent a l’exercici 2023.
3. Exp. 1154/2022. Aprovació de l’increment de la compensació econòmica respecte de les gratificacions per serveis extraordinaris prestats en horari festiu nocturn del personal de l’Ajuntament de Benissanó.
4. Exp. 870/2021. Aprovació de la modificació de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
5. Exp. 930/2022. Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de la Escola Infantil Municipal de Benissanó.
6. Exp. 778/2022. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2021.
7. Exp. 1278/2022. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per a la compra de taules i cadires.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
12
(00:04:44)
PP
16
(00:14:57)
PSPV-PSOE
34
(00:42:54)