logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 28 de juliol de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:02:26)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:02:43)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:03:18)
Copiar URL
7 intervenciones
5 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:13:40)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:15:38)
Copiar URL
7 intervenciones
5 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:26:13)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:28:54)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:29:15)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:32:30)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:33:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:35:55)
Copiar URL
7 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
2 intervenciones
11 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Amparo Navarro Bargues
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
22 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Exp. 639/2022. Aprovació de les festivitats locals per a l’exercici 2023.
3. Exp. 510/2022. Aprovació de la sol.licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp de Turia i modificació dels seus Esatuts amb aquesta finalitat.
4. Exp. 940/2022. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022 per a la conversió de la plaça “Profesora Inmigración” en la plaça “Personal Servicios".
5. Exp. 942/2022. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022 per a la conversió de la plaça “Agente de Policía Local” en la plaça “Administrativo”.
6. Exp. 965/2022. Aprovació inicial de la modificació de crèdit nº 10/2022 en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Remanent de Tresoreria per a despeses generals.
7. Exp. 971/2022. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2022.
8. Exp. 820/2022. Aprovació de la Certificació final del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200160, de 27 de juny de 2022, per import de 3.445,63 € (IVA inclòs).
9. Exp. 982/2022. Moció del Grup Municipal del Partit Popular en defensa de l’educació musical.
11. Expedient 984/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
12. Expedient 985/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
13. Exp. 890/2022. Donar compte de la sol.licitud del Pla d’Inversions 2022-2023 de l’Excel.lentíssima Diputació Provincial de València.
14. Precs i Preguntes
Rafael Navarro Ferrando
Cargo: Patrimoni, Turisme, Festes i Comerç | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
14. Precs i Preguntes
Luís Oliver Domingo
Cargo: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
6 intervenciones
6. Exp. 965/2022. Aprovació inicial de la modificació de crèdit nº 10/2022 en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Remanent de Tresoreria per a despeses generals.
7. Exp. 971/2022. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2022.
8. Exp. 820/2022. Aprovació de la Certificació final del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200160, de 27 de juny de 2022, per import de 3.445,63 € (IVA inclòs).
13. Exp. 890/2022. Donar compte de la sol.licitud del Pla d’Inversions 2022-2023 de l’Excel.lentíssima Diputació Provincial de València.
14. Precs i Preguntes
Francisco Javier Castellano Gómez
Cargo: Regidor | PP
foto
11 intervenciones
3. Exp. 510/2022. Aprovació de la sol.licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp de Turia i modificació dels seus Esatuts amb aquesta finalitat.
4. Exp. 940/2022. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022 per a la conversió de la plaça “Profesora Inmigración” en la plaça “Personal Servicios".
5. Exp. 942/2022. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022 per a la conversió de la plaça “Agente de Policía Local” en la plaça “Administrativo”.
6. Exp. 965/2022. Aprovació inicial de la modificació de crèdit nº 10/2022 en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Remanent de Tresoreria per a despeses generals.
7. Exp. 971/2022. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2022.
8. Exp. 820/2022. Aprovació de la Certificació final del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200160, de 27 de juny de 2022, per import de 3.445,63 € (IVA inclòs).
9. Exp. 982/2022. Moció del Grup Municipal del Partit Popular en defensa de l’educació musical.
Miguel García Francés
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
5. Exp. 942/2022. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022 per a la conversió de la plaça “Agente de Policía Local” en la plaça “Administrativo”.
14. Precs i Preguntes
Mª Ángeles Villar Escribano
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
14. Precs i Preguntes
Alejandra Fernández Peñas
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
7 intervenciones
2. Exp. 639/2022. Aprovació de les festivitats locals per a l’exercici 2023.
3. Exp. 510/2022. Aprovació de la sol.licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp de Turia i modificació dels seus Esatuts amb aquesta finalitat.
4. Exp. 940/2022. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022 per a la conversió de la plaça “Profesora Inmigración” en la plaça “Personal Servicios".
5. Exp. 942/2022. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022 per a la conversió de la plaça “Agente de Policía Local” en la plaça “Administrativo”.
6. Exp. 965/2022. Aprovació inicial de la modificació de crèdit nº 10/2022 en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Remanent de Tresoreria per a despeses generals.
7. Exp. 971/2022. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2022.
8. Exp. 820/2022. Aprovació de la Certificació final del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200160, de 27 de juny de 2022, per import de 3.445,63 € (IVA inclòs).
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
9 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Exp. 639/2022. Aprovació de les festivitats locals per a l’exercici 2023.
3. Exp. 510/2022. Aprovació de la sol.licitud de reconeixement com “Mancomunitat d’àmbit comarcal” de la Mancomunitat Camp de Turia i modificació dels seus Esatuts amb aquesta finalitat.
4. Exp. 940/2022. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022 per a la conversió de la plaça “Profesora Inmigración” en la plaça “Personal Servicios".
5. Exp. 942/2022. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022 per a la conversió de la plaça “Agente de Policía Local” en la plaça “Administrativo”.
6. Exp. 965/2022. Aprovació inicial de la modificació de crèdit nº 10/2022 en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Remanent de Tresoreria per a despeses generals.
7. Exp. 971/2022. Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 3/2022.
8. Exp. 820/2022. Aprovació de la Certificació final del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200160, de 27 de juny de 2022, per import de 3.445,63 € (IVA inclòs).
9. Exp. 982/2022. Moció del Grup Municipal del Partit Popular en defensa de l’educació musical.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
16
(00:09:11)
PP
16
(00:22:41)
PSPV-PSOE
29
(00:34:51)