logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 26 de maig de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:00:11)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:00:34)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:02:00)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:02:16)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:03:12)
Copiar URL
3 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
18 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Amparo Navarro Bargues
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
15 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Exp. 492/2022. Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
3. Exp. 1309/2021. Aprovació del Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals de Benissanó.
5. Expedient 669/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
6. Expedient 670/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
7. Expedient 495/2022 Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors. 1er Trimestre 2022. Informe Anual Control Intern 2021.
8. Expedient 1504/2021. Donar compte de l’aprovació de l’oferta pública extraordinària d’estabilització d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
9. Precs i Preguntes
Rafael Navarro Ferrando
Cargo: Patrimoni, Turisme, Festes i Comerç | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
9. Precs i Preguntes
Luís Oliver Domingo
Cargo: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
9. Precs i Preguntes
María Teresa Sánchez Portolés
Cargo: Cultura, Esport i Joventut | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
9. Precs i Preguntes
Francisco Javier Castellano Gómez
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
5. Expedient 669/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
9. Precs i Preguntes
Miguel García Francés
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
9. Precs i Preguntes
Mª Ángeles Villar Escribano
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
9. Precs i Preguntes
Alejandra Fernández Peñas
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
3 intervenciones
2. Exp. 492/2022. Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
3. Exp. 1309/2021. Aprovació del Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals de Benissanó.
5. Expedient 669/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
3 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Exp. 492/2022. Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
3. Exp. 1309/2021. Aprovació del Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals de Benissanó.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
6
(00:02:24)
PP
7
(00:09:08)
PSPV-PSOE
21
(00:09:54)