logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 31 de març de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:00:18)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:01:54)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:03:01)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:04:54)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:07:34)
Copiar URL
13 intervenciones
4 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:17:23)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:18:47)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:19:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:19:47)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:20:17)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:21:50)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
14 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Amparo Navarro Bargues
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
18 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Exp. 315/2022. Incorporació al conveni entre la Diputació Provincial d’Albacete i la Diputació Provincial de València per a la posada a disposició de la totalitat d’aplicacions i eines d’administració electrònica que integren la Plataforma Sedipualba.
3. Exp. 362/2022. Modificació de crèdit nº 7/2022. Crèdit extraordinari per a la compra de solar rústic.
4. Exp. 1598/2021 Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la recollida de fem.
5. Exp. 820/2021. Aprovació de la Certificació nº 4 del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200016, de 9 de febrer de 2022, per import de 60.993,74 € (IVA inclòs).
6. Exp. 820/2021. Aprovació de la Certificació nº 5 del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200046, de 7 de març de 2022, per import de 98.024,56 € (IVA inclòs).
7. Expedient 285/2022. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de terrasses d’establiments d’hosteleria, quioscos, llocs ocasionals o temporals i altres activitats comercials en espais d’ús públic.
9. Expedient 266/2022. Donar compte de la Liquidació del Pressupost 2021.
10. Expedient 407/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
11. Expedient 408/2022. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
12. Precs i Preguntes
Luís Oliver Domingo
Cargo: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
8 intervenciones
3. Exp. 362/2022. Modificació de crèdit nº 7/2022. Crèdit extraordinari per a la compra de solar rústic.
4. Exp. 1598/2021 Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la recollida de fem.
5. Exp. 820/2021. Aprovació de la Certificació nº 4 del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200016, de 9 de febrer de 2022, per import de 60.993,74 € (IVA inclòs).
María Castellano Micó
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
2. Exp. 315/2022. Incorporació al conveni entre la Diputació Provincial d’Albacete i la Diputació Provincial de València per a la posada a disposició de la totalitat d’aplicacions i eines d’administració electrònica que integren la Plataforma Sedipualba.
3. Exp. 362/2022. Modificació de crèdit nº 7/2022. Crèdit extraordinari per a la compra de solar rústic.
12. Precs i Preguntes
Mª Ángeles Villar Escribano
Cargo: Regidora | PP
foto
11 intervenciones
4. Exp. 1598/2021 Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la recollida de fem.
12. Precs i Preguntes
Alejandra Fernández Peñas
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
6 intervenciones
2. Exp. 315/2022. Incorporació al conveni entre la Diputació Provincial d’Albacete i la Diputació Provincial de València per a la posada a disposició de la totalitat d’aplicacions i eines d’administració electrònica que integren la Plataforma Sedipualba.
3. Exp. 362/2022. Modificació de crèdit nº 7/2022. Crèdit extraordinari per a la compra de solar rústic.
4. Exp. 1598/2021 Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la recollida de fem.
5. Exp. 820/2021. Aprovació de la Certificació nº 4 del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200016, de 9 de febrer de 2022, per import de 60.993,74 € (IVA inclòs).
6. Exp. 820/2021. Aprovació de la Certificació nº 5 del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200046, de 7 de març de 2022, per import de 98.024,56 € (IVA inclòs).
7. Expedient 285/2022. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de terrasses d’establiments d’hosteleria, quioscos, llocs ocasionals o temporals i altres activitats comercials en espais d’ús públic.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
7 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Exp. 315/2022. Incorporació al conveni entre la Diputació Provincial d’Albacete i la Diputació Provincial de València per a la posada a disposició de la totalitat d’aplicacions i eines d’administració electrònica que integren la Plataforma Sedipualba.
3. Exp. 362/2022. Modificació de crèdit nº 7/2022. Crèdit extraordinari per a la compra de solar rústic.
4. Exp. 1598/2021 Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la recollida de fem.
5. Exp. 820/2021. Aprovació de la Certificació nº 4 del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200016, de 9 de febrer de 2022, per import de 60.993,74 € (IVA inclòs).
6. Exp. 820/2021. Aprovació de la Certificació nº 5 del contracte de obres “Reurbanització Regne de València: Accesibilitat en voreres, reordenació de l’aparcament i reasfaltat (PI nº 584), i aprovació de la factura 208200046, de 7 de març de 2022, per import de 98.024,56 € (IVA inclòs).
7. Expedient 285/2022. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de terrasses d’establiments d’hosteleria, quioscos, llocs ocasionals o temporals i altres activitats comercials en espais d’ús públic.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
13
(00:07:59)
PP
15
(00:10:43)
PSPV-PSOE
26
(00:15:52)