logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 29 de juliol de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:00:31)
Copiar URL
13 intervenciones
12 intervenciones
5 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:33:41)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:37:44)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:38:17)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:40:19)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:40:40)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:41:12)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
23 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Amparo Navarro Bargues
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
20 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 870/2021. Adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
3. Expedient 691/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa general per la utilització privativa o l’aprofitament especial d’immobles pertanyents a l’Ajuntament de Benissanó.
4. Expedient 1090/2020. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
5. Expedient 1000/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, tablados i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
6. Expedient 752/2021. Aprovació de les festivitats locales per a l’exercici 2022.
8. Expedient 1023/2021. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària.
9. Expedient 1024/2021. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
10. Precs i Preguntes
Rafael Navarro Ferrando
Cargo: Patrimoni, Turisme, Festes i Comerç | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
3. Expedient 691/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa general per la utilització privativa o l’aprofitament especial d’immobles pertanyents a l’Ajuntament de Benissanó.
4. Expedient 1090/2020. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
10. Precs i Preguntes
Luís Oliver Domingo
Cargo: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
8 intervenciones
2. Expedient 870/2021. Adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
10. Precs i Preguntes
Francisca Cervera Deval
Cargo: Salut pública | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
10. Precs i Preguntes
María Castellano Micó
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
10. Precs i Preguntes
Francisco Javier Castellano Gómez
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
2. Expedient 870/2021. Adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
10. Precs i Preguntes
Miguel García Francés
Cargo: Regidor | PP
foto
9 intervenciones
3. Expedient 691/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa general per la utilització privativa o l’aprofitament especial d’immobles pertanyents a l’Ajuntament de Benissanó.
4. Expedient 1090/2020. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
5. Expedient 1000/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, tablados i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
10. Precs i Preguntes
Alejandra Fernández Peñas
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
6 intervenciones
2. Expedient 870/2021. Adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
3. Expedient 691/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa general per la utilització privativa o l’aprofitament especial d’immobles pertanyents a l’Ajuntament de Benissanó.
4. Expedient 1090/2020. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
5. Expedient 1000/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, tablados i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
6. Expedient 752/2021. Aprovació de les festivitats locales per a l’exercici 2022.
Públic
Cargo: | BENISSANÓ
foto
4 intervenciones
10. Precs i Preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
6 intervenciones
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 870/2021. Adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
4. Expedient 1090/2020. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
5. Expedient 1000/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, tablados i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
6. Expedient 752/2021. Aprovació de les festivitats locales per a l’exercici 2022.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
12
(00:07:37)
BENISSANÓ
4
(00:03:22)
PP
15
(00:17:06)
PSPV-PSOE
33
(00:31:11)