logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 27 de maig de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:01:29)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:01:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:03:42)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:04:04)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:05:40)
Copiar URL
7 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:06:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:14:06)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:14:46)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:19:03)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:19:39)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:22:47)
Copiar URL
19 intervencions
5 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
22 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Amparo Navarro Bargues
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
28 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 682/2021. Adaptació a la normativa vigent de la delegació en la Diputació de València de les facultats en materia de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingresos de dret públic.
3. Expedient 659/2021. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació de València, Central de compres.
4. Expedient 419/2021. Modificació de crèdit 8/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
5. Expedient 126/2021. Aprovació del projecte tècnic “Reurbanització av. Regne valència: accessibilitat en voreres, reordenació de l'aparcament i reasfaltat” Pla d’Inversions 2020- 2021 Obra 584.
6. Expedient 1089/2020. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de la Ordenança reguladora de la prevenció de la Contaminació Acústica.
7. Expedient 725/2021. Moció del Grup Popular de Benissanó relativa a la rectificació de les afirmacions recollides a l’article 2 del Reial Decret 229/2021, en relació a l’origen de les bandes de música valencianes.
8. Expedient 726/2021. Moció del Grup Popular de Benissanó relativa a la finalització de la CV-50.
9. Assumptes d’urgència (Arts. 83 i 91.4 ROF)
10. Expedient 277/2021. Donar compte de la rectificació la Liquidació del Pressupost 2020.
11. Expedient 727/2021. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària
12. Expedient 724/2021. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
13. Expedient 586/2021. Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors. 1er Trimestre 2021. Informe Anual Control Intern 2020.
14. Precs i Preguntes
Rafael Navarro Ferrando
Càrrec: Patrimoni, Turisme, Festes i Comerç | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
6. Expedient 1089/2020. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de la Ordenança reguladora de la prevenció de la Contaminació Acústica.
14. Precs i Preguntes
Luís Oliver Domingo
Càrrec: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
12 intervencions
2. Expedient 682/2021. Adaptació a la normativa vigent de la delegació en la Diputació de València de les facultats en materia de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingresos de dret públic.
3. Expedient 659/2021. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació de València, Central de compres.
4. Expedient 419/2021. Modificació de crèdit 8/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
5. Expedient 126/2021. Aprovació del projecte tècnic “Reurbanització av. Regne valència: accessibilitat en voreres, reordenació de l'aparcament i reasfaltat” Pla d’Inversions 2020- 2021 Obra 584.
8. Expedient 726/2021. Moció del Grup Popular de Benissanó relativa a la finalització de la CV-50.
14. Precs i Preguntes
Francisca Cervera Deval
Càrrec: Salut pública | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
14. Precs i Preguntes
María Teresa Sánchez Portolés
Càrrec: Cultura, Esport i Joventut | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
7. Expedient 725/2021. Moció del Grup Popular de Benissanó relativa a la rectificació de les afirmacions recollides a l’article 2 del Reial Decret 229/2021, en relació a l’origen de les bandes de música valencianes.
María Castellano Micó
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
3. Expedient 659/2021. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació de València, Central de compres.
4. Expedient 419/2021. Modificació de crèdit 8/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
5. Expedient 126/2021. Aprovació del projecte tècnic “Reurbanització av. Regne valència: accessibilitat en voreres, reordenació de l'aparcament i reasfaltat” Pla d’Inversions 2020- 2021 Obra 584.
14. Precs i Preguntes
Francisco Javier Castellano Gómez
Càrrec: Regidor | PP
foto
10 intervencions
7. Expedient 725/2021. Moció del Grup Popular de Benissanó relativa a la rectificació de les afirmacions recollides a l’article 2 del Reial Decret 229/2021, en relació a l’origen de les bandes de música valencianes.
8. Expedient 726/2021. Moció del Grup Popular de Benissanó relativa a la finalització de la CV-50.
Miguel García Francés
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
7. Expedient 725/2021. Moció del Grup Popular de Benissanó relativa a la rectificació de les afirmacions recollides a l’article 2 del Reial Decret 229/2021, en relació a l’origen de les bandes de música valencianes.
14. Precs i Preguntes
Mª Ángeles Villar Escribano
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
14. Precs i Preguntes
Alejandra Fernández Peñas
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
5 intervencions
2. Expedient 682/2021. Adaptació a la normativa vigent de la delegació en la Diputació de València de les facultats en materia de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingresos de dret públic.
3. Expedient 659/2021. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació de València, Central de compres.
4. Expedient 419/2021. Modificació de crèdit 8/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
5. Expedient 126/2021. Aprovació del projecte tècnic “Reurbanització av. Regne valència: accessibilitat en voreres, reordenació de l'aparcament i reasfaltat” Pla d’Inversions 2020- 2021 Obra 584.
6. Expedient 1089/2020. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de la Ordenança reguladora de la prevenció de la Contaminació Acústica.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
8 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 682/2021. Adaptació a la normativa vigent de la delegació en la Diputació de València de les facultats en materia de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingresos de dret públic.
3. Expedient 659/2021. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació de València, Central de compres.
4. Expedient 419/2021. Modificació de crèdit 8/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
5. Expedient 126/2021. Aprovació del projecte tècnic “Reurbanització av. Regne valència: accessibilitat en voreres, reordenació de l'aparcament i reasfaltat” Pla d’Inversions 2020- 2021 Obra 584.
6. Expedient 1089/2020. Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de la Ordenança reguladora de la prevenció de la Contaminació Acústica.
7. Expedient 725/2021. Moció del Grup Popular de Benissanó relativa a la rectificació de les afirmacions recollides a l’article 2 del Reial Decret 229/2021, en relació a l’origen de les bandes de música valencianes.
8. Expedient 726/2021. Moció del Grup Popular de Benissanó relativa a la finalització de la CV-50.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
13
(00:07:23)
PP
21
(00:21:41)
PSPV-PSOE
45
(00:37:03)