logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 02 de març de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:02:42)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:03:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:04:23)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:05:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:06:37)
Copiar URL
13 intervencions
2 intervencions
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:19:54)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:20:30)
Copiar URL
13 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:21:08)
Copiar URL
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:21:32)
Copiar URL
foto
Alejandra Fernández Peñas
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:44:48)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:50:50)
Copiar URL
1 intervencions
5 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
18 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Amparo Navarro Bargues
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
26 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 67/2021. Règim retributiu en situacions d’incapacitat temporal.
3. Expedient 1089/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prevenció de la contaminació acústica.
4. Expedient 1090/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
6. Expedient 1300/2020. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de crèdits nº 3/2021.
7. Assumptes d’urgència (Arts. 83 i 91.4 ROF)
8. Expedient 261/2021. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària.
9. Expedient 262/2021. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia contraries a reparos formulats, des de la darrera sessió plenària ordinària.
10. Expedient 53/2021. Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors. 4rt Trimestre 2020
11. Precs i Preguntes.
Rafael Navarro Ferrando
Càrrec: Patrimoni, Turisme, Festes i Comerç | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
4. Expedient 1090/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
Luís Oliver Domingo
Càrrec: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
7 intervencions
6. Expedient 1300/2020. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de crèdits nº 3/2021.
11. Precs i Preguntes.
Francisco Javier Castellano Gómez
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
2. Expedient 67/2021. Règim retributiu en situacions d’incapacitat temporal.
6. Expedient 1300/2020. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de crèdits nº 3/2021.
Miguel García Francés
Càrrec: Regidor | PP
foto
10 intervencions
4. Expedient 1090/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
8. Expedient 261/2021. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària.
11. Precs i Preguntes.
Mª Ángeles Villar Escribano
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
11. Precs i Preguntes.
Alejandra Fernández Peñas
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
7 intervencions
2. Expedient 67/2021. Règim retributiu en situacions d’incapacitat temporal.
3. Expedient 1089/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prevenció de la contaminació acústica.
4. Expedient 1090/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
5. Expedient 880/2020. Elecció de Jutge de pau substitut.
6. Expedient 1300/2020. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de crèdits nº 3/2021.
8. Expedient 261/2021. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
7 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 67/2021. Règim retributiu en situacions d’incapacitat temporal.
3. Expedient 1089/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prevenció de la contaminació acústica.
4. Expedient 1090/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança de la ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius.
5. Expedient 880/2020. Elecció de Jutge de pau substitut.
6. Expedient 1300/2020. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de crèdits nº 3/2021.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
14
(00:07:33)
PP
15
(00:24:39)
PSPV-PSOE
34
(00:33:07)